Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:

Rozwiązania na czas stanu epidemii

Na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (Dz. U. 2023, poz. 2768):

Orzeczenia o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności, a także karty parkingowe których okres ważności upłynąłby do dnia 31 grudnia 2020 roku i przed dniem 30 września 2024 roku zachowują ważność do dnia 30 września 2024 r., jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stanie się ostateczne.