Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:

Język migowy

Zasady obsługi osób posługujących się językiem migowym

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kaliszu zapewnia możliwość korzystania przez osoby uprawnione z pomocy tłumacza języka migowego.

Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z tłumacza języka migowego, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem.

Zgłoszenia można dokonać przy wykorzystaniu:

- poczty elektronicznej na adres biuro@orzecznictwo.kalisz.pl

- faxu na nr. 62 766 77 47

- poprzez SMS tel. 516 233 382

- lub złożenie pisemnego podania w siedzibie urzędu.

Osoby niedosyszące mogą komunikować się z urzędem poprzez SMS tel. 516 233 382