Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:

Legitymacja osoby niepełnosprawnej

Zasady wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej obowiązujące od 01 sierpnia 2017 roku:
1.   Legitymacje osoby niepełnosprawnej wystawia się na wniosek osoby niepełnosprawnej, która przedstawia do wglądu prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności, o stopniu niepełnoprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień oraz załącza jedno zdjęcie ( wzór wniosku w plikach do pobrania).  Jeżeli osoba niepełnosprawna posiada więcej niż jedno orzeczenie o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień legitymacje wystawia się na podstawie ostatniego orzeczenia.
2.  Legitymacje wystawia się na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień, z tym że okres ważności nie może być dłuższy niż:
-   5 lat – dla osób niepełnosprawnych do 16 – tego roku życia;
- 10 lat – dla osób niepełnosprawnych od 16 – tego roku życia do ukończenia 60 – tego roku życia.
3.    Za wydanie legitymacji nie pobiera się opłat. Za wydanie duplikatu legitymacji pobiera     
się opłatę w wysokości 15 złotych.
4.   Nowy wzór legitymacji dokumentującej niepełnosprawności zacznie obowiązywać od 01 
września 2017roku.
5.    Legitymacje wystawione przed dniem 01 września 2017r. zachowują ważność na czas w
       nich określony

 

Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej.